ภาวะเจริญก่อนวัย (Precocious puberty)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ภาวะเจริญก่อนวัย

ภาวะเจริญก่อนวัย คือ ภาวะที่เด็ก(นิยามคำว่าเด็ก)เจริญเติบโตและมีรูปลักษณ์เหมือนเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าที่ควร พบได้ทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย

โดย:

  • ในเด็กหญิง:ในวัยก่อน 8 ปี จะเจริญมีรูปร่างแบบหญิงสาว มีเต้านม และมีประจำเดือน
  • ส่วนในเด็กชาย: ในวัยก่อน 9 ปี จะมีหนวด มีเสียงแตก มีนมขึ้นพาน
  • และทั้ง 2เพศ: อาจมี ขนรักแร้ มีขนที่อวัยวะเพศ และมีกลิ่นตัว

ภาวะเจริญก่อนวัย เป็นภาวะผิดปกติที่พบน้อย เนื่องจากมีฮอร์โมนเพศสร้างในร่างกายก่อนวัยอันควร เช่น โรคของเซลล์เจริญเกินปกติ(Hyperplasia)ของอวัยวะต่างๆในระบบต่อมไร้ท่อ, โรคเนื้องอกของอวัยวะในระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมใต้สมอง หรือ เนื้องอกของต่อมไพเนียล

ซึ่งการรักษา อาจเป็นการให้ยาต้านฮอร์โมน หรือ การผ่าตัด ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ

ดังนั้น เมื่อพบเด็กมีการเจริญก่อนวัย จึงควรต้องรีบพามาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเสมอ

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Precocious_puberty [2021,Oct2]
  2. https://emedicine.medscape.com/article/924002-overview#showall [2021,Oct2]