ภาวะม้ามโต (Splenomegaly)

บทความที่เกี่ยวข้อง
ม้ามโต

ภาวะม้ามโต หรือ ม้ามโต (Splenomegaly หรือ Enlarged spleen) เป็นอาการแสดงหรือภาวะผิดปกติ ไม่ใช่โรค คือ การที่มีก้อนคลำได้ในช่องท้องด้านซ้ายตอนบน (ม้าม เป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องซ้ายตอนบนที่ในภาวะปกติ เราจะคลำไม่พบม้าม/คลำไม่ได้)

เมื่อมีม้ามโตผู้ป่วยอาจมีอาการแน่นอึดอัดท้องจากม้ามกดเบียดทับอวัยวะต่างๆในช่องท้อง และถ้าม้ามโตมากจนเบียดดันกระบังลมซ้ายจะส่งผลให้หายใจไม่สะดวก/หายใจลำบาก/หายใจหอบเหนื่อยได้

เนื่องจากม้ามเป็นอวัยวะในระบบโรคเลือด ดังนั้นเมื่อมีม้ามโตผู้ป่วยจึงมักมีอาการของโรคเลือด เช่น ซีด มีจ้ำห้อเลือดตามลำตัว แขน-ขาอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ติดเชื้อได้ง่าย

โรคที่พบเป็นสาเหตุให้มีม้ามโตที่พบได้บ่อย เช่น

  • โรคเลือดต่างๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย
  • โรคตับ เช่น โรคตับแข็ง เพราะตับมีระบบไหลเวียนเลือดระบบเดียวกับม้าม เมื่อมีโรคของตับจึงมักมีโรคของม้ามด้วย
  • โรคไข้จับสั่น
  • โรคติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น โรคติดเชื้ออีบีวี
  • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

(แนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความเต็มจากบทความเว็บ haamor เรื่อง ‘ม้ามโต’)

บรรณานุกรม

  1. Splenomegaly http://www.mayoclinic.com/health/enlarged-spleen/DS00871 [2021,Feb20]